Контакти- 0878/584 016- Управител ;0894/038 879- Сладкарски цех

Гр. Благаоевград  ул:  Александър Стамболийски  1